موسسه آموزش عالی آزاد صدر با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

تاریخ شروع کلاسها در بخش تقویم آموزشی از منوی سیستم آموزش می باشد مدارک لازم جهت ثبت نام کپی کارت ملی و یک قطعه عکس می باشد 

ثبت نام ترم جدید

برنامه جدید دوره های ترمیک

آموزش زبان ترکی

دوره های آموزشی

DIRECTORY OF PUBLISHING

The 38th edition of the Directory of Publishing, now published by Bloomsbury in association with The Publishers  Association,provides an indispensable guide to book publishing in the United Kingdom and Republic of Ireland and contains details of nearly 900 publishers.

صدر در یک نگاه

-