موسسه آموزش عالی آزاد صدر با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

تماس با ما

آدرس:

اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، ابتدای خیابان نیکبخت، موسسه آموزش عالی صدر

تلفن: 

031-36632258

031-36640300

031-36640301

031-36640302

031-36640303

فکس : داخلی 215

E-mail : Info@sadr.ac.ir