موسسه آموزش عالی آزاد صدر با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

درخواست گواهی پایان دوره (Certificate)

* تکمیل تمامی فیلدهای ستاره دار الزامی است
نام*
نام خانوادگی*
نام پدر*
کد ملی*
تاریخ تولد*
شماره دانشپذیری  کد دانشپذیری مندرج بر روی فیش ثبت نام
سال اتمام دوره*
شماره تماس*
کد رهگیری فیش واریزی  کد رهگیری روی فیش را در این قسمت وارد نمائید .
نام و نام خانوادگی به صورت درج روی پاسپورت به صورت لاتین*
تصویر فیش واریزی*  تصویر فیش واریز ی را از این قسمت بارگیری نمائید . حجم تصویر زیر 300 کیلو بایت و با پسوند jpg
عکس*  عکس پرسنلی ( حجم عکس زیر 300 کیلو بایت و با پسوند jpg )
کپی کارت ملی*  حجم تصویر کارت زیر 300 کیلو بایت و با پسوند jpg
توضیحات
متن تصویر*