موسسه آموزش عالی آزاد صدر با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

درخواست گواهی پایان دوره (Certificate)

دانش پذیر گرامی پیش از ثبت درخواست خود لطفا نکات زیر را مورد توجه قرار دهید : 1- گواهی پایان دوره صرفا یکبار و برای سطح B1 به بعد صادر می گردد. 2- نمره قابل قبول برای صدور گواهی 80 می باشد - در صورت کسب نکردن نمره امتحان مجدد و تعیین سطح انجام میگیرد. 3- در صورتی که از زمان پایان تحصیل 4 ماه گذشته باشد برای درخواست گواهی نیاز به امتحان و در صورت عدم قبولی و کسب نمره مورد نظر تکرار ترم انجام میگیرد. 4-حداکثر تا شش ماه پس ازپایان تحصیل نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید -به درخواستهایی که پس از این مدت ثبت گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای دریافت گواهی پایان دوره خود ابتدا فرم زیر را به دقت تکمیل نمائید. بعد از بررسی درخواست با شما برای دریافت گواهی تماس گرفته خواهد شد. هزینه صدور گواهی مبلغ 300000 ریال می باشد که می بایست قبل از تکمیل و ارسال فرم مبلغ فوق را به شماره حسابی که در ذیل همین صفحه اعلام شده واریز و شماره پیگیری خود را در قسمت توضیحات وارد نمائید . و تصویر فیش واریزی را در قسمت تصویر فیش وارد نمائید . شما ره حساب : 95212013182551 به نام فاطمه معینی کربکندی نزد بانک سامان شماره کارت : 9893- 5314- 8610- 6219 به نام فاطمه معینی کربکندی نزد بانک سامان
شروع ثبت اطلاعات