موسسه آموزش عالی آزاد صدر با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

آیین نامه آموزشی دانشپذیران

 دانشپذیران گرامی می بایست در هنگام ثبت نام آیین نامه را به طور کامل مطالعه نموده و پس از موافقت با آن نسبت به امضاء آن اقدام نمایند . بدیهی است امضا آیین نامه به معنی قبول نمودن تمامی بند های آن  میباشد و دانشپذیر ملزم به رعابت آنها می باشد.